Individuální terapie

Narovnání těla, energetické a spirituální léčení, pohybové a dechové aktivity.

Narovnání těla. Vycházíme vždy z Dornovy metody plus.

Další postupy, díky kterým se Vaše kosti dostanou tam, kde byly původně naprojektovány, Vaše svaly, úpony, šlachy a především fascie si vydechnou a budou lépe připravené na Vaši denní praxi a běžný život.

Používáme např. Měkké techniky podle dr. Smíška, reflexní terapii chodidel a rukou, jemné intuitivní dotykové techniky, baňkování, aromaterapii, vibrační terapii pomocí ladiček atd.

Energetické léčení. Ať už si pod tím představíte cokoli, jde vždy o jemný, neinvazivní zásah do energetických polí člověka, harmonizace celku od hmoty po ne-hmotu).

Spirituální léčení. Vhledem či šamanskou cestou. Pokud je třeba, ne-moc a bolest v těle i na duši můžeme posunout směrem ke zdraví a radosti i těmito způsoby.

Individuální pohybové a dechové aktivity, které mohou vhodně doplnit terapii (např. Cvičení SM systému dr. Smíška, bioenergetická cvičení, uvolňovací chvilky, aktivace HSS pomocí dechu, aktivace pánevního dna pro ženy i muže atd.).

Obvykle se toto vše protne v prostoru a čase, který si pro sebe vyhradíme.

S čím mohou individuální terapie pomoci?

  • Bolesti pohybového aparátu (ano, i když jste “propadli oficiálním systémem” a žádná z cest klasické medicíny Vám nepomohla, je tu vždy šance)
  • Psychosomatické bolesti
  • Psychické obtíže
  • Vztahy, práce, směřování, smysl života a tak vůbec
  • Neplodnost
  • Spirituální vzestup